Platby

Zvýšení stravného 9-2021

MĚSÍČNÍ ZÁLOHA NA STRAVNÉ ČINÍ 1.056,- KČ
MĚSÍČNÍ ZÁLOHA NA STRAVNÉ ČINÍ (pro děti s odkladem školní docházky) 1.100,- KČ
ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZA MĚSÍC ČINÍ 400,-KČ
PŘEDŠKOLÁCI A DĚTI S OŠD ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NEPLATÍ
PLATBY PROVÁDĚJTE DO 25. PŘEDCHÁZEJÍCÍHO MĚSÍCE
ČÍSLO ÚČTU – 19-862720319/0800
NUTNÉ VYPLNIT VARIABILNÍ SYMBOL!!!
PŘEPLATKY ZA STRAVNÉ JSOU PROVÁDĚNY VŽDY PO SUDÉM MĚSÍCI A VRÁCENY NA ÚČET.