Registrační číslo je lomítko za RODNÝM ČÍSLEM dítěte

rozhodnuti_seznam_prijatych dětí 2024-2025