Na dva dny se znás stali výletníci. První výlet nás zavedl, tedy vlastně nás zavezl na kraj lesa, odkud jsme vyrazili na vyhlídku Cibulka. Po cestě jsme plnili úkoly. Poznávali jsme stromy listnaté i jehličnaté, kvėtiny, ptáky, lesní zvěř a její stopy. V lese u kapličky jsme načerpali nové síly svačinkami od maminek a k rozhledně to bylo už jen pár kroků.Výhled z Cibulky byl nádherný, do prvního patra jsme to zvládli všichni, ale úplně nahoru se vydali jen ti nejodvážnější. Když jsme vše snědli a vypili, vyrazili jsme zpět k autobusu, cesta ubíhala mnohem rychleji, ale i tak jsme byli řádně unavení, z autobusu byla rázem ložnice. Počasí se vydařilo, a tak Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu. Také další výlet směřoval na vyhlídku, tentokrát Goethovu. Prošli jsme strašidelnou stezkou a plnili úkoly, které nám zadala strašidla, některé byly docela těžké, ale zvládli jsme to na jedničku. Jako odměna nás čekal výstup na vyhlídku, zlaté mince a pohádky o strašidlech. Samozřejmě také všechny ty dobroty, které nám přichystaly naše maminky. A co nás čeká příště? No přece rozloučení se školáky.
Za MŠ Komenského Minaříková Libuše.