Co možná nevíte

  • V mateřské škole jsou dvě třídy Rybičky a Motýlci
    • Rybičky – děti ve věku 3-4,5let. Naplňujeme třídu do počtu 24 dětí. Ve třídě jsou 2 pedagogové + asistent pedagoga
    • Motýlci – děti ve věku 4,5-7let. Naplňujeme třídu do počtu 24 dětí. Ve třídě jsou 2 pedagogové + asistent pedagoga
  • Provoz mateřské školy 6.00 -16.00
  • Úplata za předškolní vzdělávání činí za měsíc 250,-Kč
  • Stravné činí 48,-Kč
  • děti s odkladem školní docházky 50,-Kč
  • Úplatu předškolního vzdělávání neplatí děti, které plní povinné předškolní vzdělávání

 

Co nabízíme?

Kvalifikovaný personál

Tradiční akce- besídky, slavnosti

Divadla v MŠ

Cvičení v tělocvičně ZŠ

Školní výlety

Škola v přírodě

 

 

Co potřebuji do školky

+ bačkůrky nebo sandálky s pevnou patou(ne pantofle) obuv lze domluvit s učitelkou

+ pyžamo

+ pohodlné oblečení do třídy

+ vhodné oblečení na pobyt venku

+ pohodlné věci na cvičení (dle dohody s učitelkou)

+ náhradní prádlo do skříňky

+ v letním období pokrývku hlavy

+ holinky, popř. boty na ven

+ papírové kapesníky, pastu, kartáček

 

Dávejte dětem starší oblečení.

Vše označte jménem, aby nedocházelo k záměně.

Do mateřské školy přivádějte pouze zdravé děti.

Učitelkám nahlaste jakékoliv změny: zdravotní stav, bydliště, telefon.