Mateřská škola  bude uzavřena po dobu 4 týdnů

od 1. července – 28.července 2023

V této době zajišťuje provoz Mateřská škola Březová, Smetanova 218

Prázdninový provoz je zajišťován především pro děti pracujících rodičů.

Přihlášku si stáhnete zde nebo vyzvednete v mateřské škole a spolu s evidenčním listem odnesete do MŠ Smetanova ve dnech 26.6.-30.6.2023

2023- léto – přihláška