Mateřská škola bude uzavřena po dobu 4 týdnů

od 29. července do 23. srpna

V této době zajišťuje provoz Mateřská škola Březová, Smetanova 218

Prázdninový provoz je zajišťován především pro děti pracujících rodičů.

 

Žádost o přijetí si stáhnete na webových stránkách nebo vyzvednete ve své MŠ.

Vyplníte a odevzdáte ve svých třídách nejpozději do středy 26.června 2024

MŠ zajistí předání do MŠ Smetanova

2024- léto – přihláška