Mateřská škola  bude uzavřena po dobu 4 týdnů

od 1.srpna do 26. srpna 2022

V této době zajišťuje provoz Mateřská škola Březová, Smetanova 218

Prázdninový provoz je zajišťován především pro děti pracujících rodičů.

Přihlášku si stáhnete zde nebo vyzvednete v mateřské škole a spolu s evidenčním listem odnesete do MŠ Smetanova ve dnech 20.6.-24.6.2022

2022- léto – přihláška