Nabídka pracovních míst

Mateřská škola přijme Učitelku MŠ na 0,2 úvazku, v 8.platové třídě.

Podmínkou je pedagogické vzdělání.