Školní vzdělávací program nese název

„Jedna, dva, tři, čtyři, pět,

objevíme celý svět.

Oheň, vítr, vzduch a voda

kdo to nezná – jeho škoda.“

Jak už název napovídá, inspirovala nás zemská znamení.

 

OHEŇ

Cílem integrovaného bloku je rozlišovat dobré a špatné.

Tak jako oheň může být pomocníkem a pocit tepla v nás vyvolává příjemné pocity,

na druhé straně budí respekt, pocit nebezpečí a nepřátelství.

 

 

 

VZDUCH

Cílem integrovaného bloku jsou změny.

Tak jako vzduch ovlivňuje změny v přírodě,

tak i změna vživotě  člověka je důležitým faktorem.

 

 

 

 

VODA

Cílem integrovaného bloku je hledat různá řešení.

Tak jako voda má různé podoby,

i člověk řeší některé situace jiným způsobem

 a získává nové zkušenosti při jejich řešení.

 

 

ZEMĚ

Cílem integrovaného bloku je získávání poznatků o životě na Zemi

 

 

 

 

 

 

SLOVO

Cílem integrovaného bloku je rozvoj komunikace a řečových schopností.

Řeč je jediná vlastnost, která nás odlišuje od jiných živočichů, 

proto je zařazena mezi zemská znamení.

Naše MŠ má dvě třídy.

Třídu malých dětí školním rokem provází  RYBKA a třídu starších dětí MOTÝLEK.