přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Březová
Komenského 11
MŠ Březová

V úterý jsme byli v letním kině na divadle Pohádkový kabaret.
Ve středu proběhla na školním hřišti naše olympiáda. Děti soutěžily v běhu na 50 m, hod granátem a ve skoku do dálky. Ziskaly medaile, diplomy a také přívěsky se sokolem. Ve školce je čekala domácí zmrzlina.
Ve čtvrtek nás navštívil ze sokolovského zverimexu pan Pajtáš a moc zajímavě vyprávěl o včelách. Na prodejně prodávají úžasný med vyráběný nejšetrnější metodou. I nám jej zanechal pro děti na ochutnávku.

 

 Po dvouleté koronavirové pauze jsme konečně mohli s dětmi vystoupit a ukázat rodičům a veřejnosti, co dokážeme, co už umíme. Je to vždy velice dojemné, když bezprostředně tančí ti nejmenší. Když starší recitují delší obsáhlé texty básní nebo když se pouští p.ředitelkou vytvořená prezentace fotek dětí od jejich nástupu do MŠ až do odchodu do školy.
  Velikou poctou je i účast hostů a našich bývalých kolegyň důchodkyní, od kterých vždy máme zpětnou vazbu a milé slovo. Radost v očích rodičů dětí je nám všem však nejmilejší odměnou.
    Kolektiv MŠ KOMENSKÉHO.

Den dětí v MŠ KOMENSKÉHO.

   Po celém světě se slaví každý rok 1. Června MDD. I v naší školce se snažíme vždy nějaký zajímavý program připravit. A protože jsme vyhráli výtvarnou soutěží peníze, rozhodli jsme se je investovat do výletu, tedy na autobus.
    A tak na svátek Dětí jsme vyrazili do Karlových Varů, na Linhart, kde děti mohly podle mapky vyhledávat v lese zvířátka a něco zajímavého se o nich dozvědět. V altánku U obrazu si snědly děti svačinku, kterou jim připravily doma maminky. Potom jsme se vydali po stopách divokých prasat, jelenů s rodinami. Tuto nádhernou podívanou jsme pozorovali z výšky, neboť stezka vede po vyvýšené dřevěné lávce.
   Průvodkyně lázeňských lesů odvážlivce vzala do domků, které jsou umístěny vysoko v korunách stromů, kde přirozeně žijí ptáci.
   Před odjezdem si děti pohrály na hřišti.
Po návratu nás čekal oběd a překvapení. Nanuky a balíčky. Hlášky dětí jako třeba: to byl nádherný den, ne, nejúžasnější, nám všem byli odměnou.
     Přejeme si, abychom šťastně v klidu, v lásce i míru, mohli s dětmi tento svátek každý rok znovu a znovu slavit.
                 Kolektiv MŠ KOMENSKÉHO, Březová.

 

Pokusy, kouzla, to je to, co děti láká, baví a zároveň vzdělává. To ví studenti z 9.třídy i s p.učitelkou, a tak si pro děti z MŠ nějaké připravili.
   Před 6. ZŠ v Sokolově nás po příjezdu autobusem přivítali, rozdělili si děti do skupin a provázeli po jednotlivých stanovištích, kde si společně vyzkoušely zajímavé pokusy nejen s cukrem.
 Že to děti bavilo, svědčí vyprávění zážitků v autobusu při zpáteční cestě do školky. Domluvili jsme se, že pro velký úspěch a zájem zase někdy do školy přijedeme.
    Za třídu Motýlci zapsala Daniela Daňová, učitelka MŠ KOMENSKÉHO.

 

Za krásného počasí jsme se obě třídy, Motýlci i Rybičky vydali na výlet. Že se v klidu lesa projdeme podél vodní nádrže Skalky a Krajinkou k areálu sportovního dětského hřiště. Na statku Stein si děti prohlédly zblízka ovce s jehňaty – ty dokonce mohly nakrmit, a také lamu ve vší parádě. Lesní cesta byla plná překvapení – ptáčci nám vyzpěvovali, prohlíželi jsme naučné tabule, proběhli jsme se v bludišti, na vyhlídce jsme pozorovali z výšky nádrž Skalka. Počasí nám přálo, děti měli cestou čas i na svačinku a pití dle potřeby.
Největší radost měli, když jsme došli ke hřišti. Bylo tam tolik věcí, že děti nevěděli kam dřív. Vyzkoušeli skluzavku, houpačky, vodní šnek, a samozřejmě tobogán. Tam si vyhráli všichni, že se jim nechtělo ani zpátky – už mají naplánovaný výlet s rodiči. Tak zase někdy příště :-)
                                                                                                                                                   kolektiv učitelek MŠ

 

Děti ze třídy motýlků a rybiček se budou fotit: společná ,předškoláci na tablo, kdo chce může se vyfotit  samostatně či s kamarádem . Prosíme o krásné oblečení, děvčata šaty, kluci košile a kalhoty.  24. 5. 2022 v 8:00 — 11:00

Cena společné fotky celé třídy (15×23) je za 60 Kč

Jednotlivá fotka dítěte nebo kamarádem  ( 13×18) je za 50 Kč

Děkujeme všem, kteří si udělali čas, věnovali nám odpoledne a pomohli s úklidem na školní zahradě. Velmi si toho ceníme. Děkujeme 😊👍

 

S dětmi obou  tříd jsme si udělali výlet na Bernard, a spojili jsme příjemné s užitečným. Děti si vyrobily s pomocí ochotných pomocnic voňavé mýdlo s přírodních ingrediencí různých barev a vůní, a zároveň si prohlédly statek se zvířátky. Některá mohla i nakrmit z ruky granulemi – např. kozy, osly, ovce. Nakonec jsme se všichni vyfotili s maskotem Kapíkem.

 

 

Naše mateřská škola Komenského se zúčastnila výtvarné soutěže vyhlášené DDM Sokolov „ Východní putování“. Máme velikou radost z umístění našich dětí Kájíka a Štěpánky. Gratulujeme  😊

MŠ Komenského

Zdravá 5 je výukový program Nadačního fondu Albert, který učí děti ze ZŠ i MŠ ve všech regionech zásadám správné výživy a jejich důležitosti v rámci zdravého životního stylu. Formou her a soutěží děti přijímají tyto zásady přirozeně a spontánně.
Tak to bylo i  v naší MŠ u dětí ze třídy Rybiček a Motýlků. Páni Zdravíčko a Papáček děti doprovázeli povídáním paní Zdravé se zábavnými obrázky, zdravou ochutnávkou, ze které se dal vytvořit obrázek přímo na talíři. Téměř všechny děti ochutnaly různou zeleninu a ovoce. Zatancovaly si a zasoutěžily s obrázky. Na závěr si děti odnesly znalosti o zdravém mlsání a nové poznatky pro svoje zdraví zábavnou formou.
                                                                                                                      učitelky ze třídy Rybiček

 

 

Již třetím rokem se naše MŠ účastní komplexního programu pro rozvoj pohybu dětí od 3–6 let, Se sokolem do života“. Děti sportují, cvičí, hýbou se a vzdělávají během celého roku a těmito aktivitami je provází parta zvířátek. Vedoucím party je sokolík Pepík, kobylka Emička, opička Hanička, ježek Marek, veverka Věrka a beruška Danuška.

Hravou formou děti průběžně procvičují přirozené cvičení, obratnost, dovednosti s míčem, rozvíjení poznání a také různé netradiční činnosti. Ty jsou v závislosti na ročním období, místě – snažíme se co nejvíce situovat cvičení do venkovních prostor, na zdravý vzduch a využívat i přírodniny. Proto často využíváme školní zahradu s herními prvky na ní. Postupně děti vyplní i úkoly v sešitech, které jsou přizpůsobeny věku. Děti také rády využijí vhodné omalovánky k tématu, a říkadla ke každému zvířátku. Jsme rády, že děti cvičí s elánem a že je to baví. Jen tak dál!

 

Kolektiv učitelek ze třídy Rybiček

 

Výlet na chebskou farmu.

V úterý děti ze třídy Motýlci a starší děti ze třídy Rybičky vyjely autobusem na statek Cheb. Paní lektorka nás přivítala a po celou dobu nás provázela zajímavým vyprávěním. Děti viděly spoustu domácích zvířátek. Mohly vodit kozičky, drbaly kartáčem staré prasátko, kartáčovaly oslíky. Prošly si dotykovým chodníkem, závodily v běhu a pochovaly si selátka, králíčky a morče. Získaly mnoho vědomostí o životě včel, významu bylin a i třeba o krocaní rodince. Krásné slunečné počasí, chutné svačinky od maminky a dárečky, ručně háčkované sovičky od maminky lektorky, náš výlet ukončily.
  Ve školce nás čekaly k obědu oblíbené špagety. Veselé obrázky z výletu a vyprávění nám všem byly velkou odměnou.
                                                                                         Za všechny zapsala Daniela Daňová, Třída Motýlci, MŠ KOMENSKÉHO

Co se u nás, v Mateřské škole Komenského,  děje.

    Naše MŠ se stala součástí implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, díky němuž získá metodiky a pomůcky (stavebnice Lego Duplo s dalšími doplňky) pro polytechnické vzdělávání programu Malá technická univerzita.
  Naše paní učitelky prošly školením, 12 ukázkovými lekcemi programu. Nyní budou moci samostatně tento program v naší školce realizovat.
   A co nám program Malá technická univerzita přinese? Názorně a jednoduše se děti dozvědí o technickém světě kolem nás. Vybudují si kladný vztah k profesím, osvojí si práci ve skupinách i samostatně. Budou si rozvíjet logické myšlení, prostorovou orientaci, představivost, konstruktivní myšlení. Naučí se číst v technických výkresech, vázat cihly, stavět pilíře, zavádět rozvody a spoustu dalších technických vymožeností.
   Děti od ledna do dubna 2022 ze stavebnice Lego Duplo budou jednotlivé tematické bloky s lektorkou realizovat. Již po prvních lekcích je znát, že  děti projekt zaujal. Zvláště, když do staveb, projektování, jsme zařadili v současné době dětmi oblíbenou školu Bradavice z příběhů Harryho Pottera. Velký údiv a zájem získala lekce Obvody, kdy se jim po propojení části rozsvítily.
   Jsme rády, že můžeme dětem poskytnout kousek z dalších zajímavých metod, které vedou ke vzdělání a zážitkovému učení.
           Zapsala Daniela Daňová za třídu Motýlci.

Na Tři krále, 6.Ledna, jsme si s dětmi zavzpomínali na předvánoční čas.

Děti povídaly, co měli v balíčku

Z adventního  kalendáře, které přinesla p. Jana Marková, maminka našeho Dominika.

Velkým překvapením byly vánoční

dárečky od p. Jitky Krivákové které udělaly dětem i s dárky pod stromečkem do MŠ radost.

Patří jim velké Díky.

Holky ze školky