Dne 9.11.20210 proběhne vánoční fotografování. Pokud budete mít zájem, informujte paní učitelky na třídách.  Informace na letáčku. Vzor fotografií.