Je důležité pro děti, aby se uměly zachovat v případě nebezpečí. O tom všem nám vyprávěl Adámkův tatínek a jeho pracovní kolegyně.

 Jak těžká je policejní výzbroj i výstroj si měly děti možnost vyzkoušet na vlastní tělo. A lehká vůbec není.

  Na naší školní zahradě jsme si prohlédli vně i uvnitř policejní auto i třeba sílu zvuku sirény.

 Moc děkujeme touto cestou za užitečné vyprávění a posíláme dětské kresby na policejní stanici.

      Kolektiv MŠ Komenského.