Od 1.9.2021 se zvyšuje platba za stravné (platby zde) z důvodu enormního nárůstu cen za potravin a změnou limitů ve vyhlášce 107/205 Sb, ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 272/2021 Sb., s účinností dnem 1. září 2021

Změny se týkají výdejen lesních mateřských škol a finančních limitů pro nákup potravin (příloha č. 2).

Děti s OŠD 

  • svačina      10,-Kč
  • oběd            25,-Kč
  • svačina       10,-Kč
  • nápoje           5,-Kč
  • Celkem         50,-Kč

Ostatní děti

  • svačina      10,-Kč
  • oběd            23,-Kč
  • svačina       10,-Kč
  • nápoje           5,-Kč
  • Celkem         48,-Kč

Cena se zvýšila i  z důvodu započítání celodenních nápojů, které byly v minulých letech součástí částky oběda. V současné době již nelze.