Po dvouleté koronavirové pauze jsme konečně mohli s dětmi vystoupit a ukázat rodičům a veřejnosti, co dokážeme, co už umíme. Je to vždy velice dojemné, když bezprostředně tančí ti nejmenší. Když starší recitují delší obsáhlé texty básní nebo když se pouští p.ředitelkou vytvořená prezentace fotek dětí od jejich nástupu do MŠ až do odchodu do školy.
  Velikou poctou je i účast hostů a našich bývalých kolegyň důchodkyní, od kterých vždy máme zpětnou vazbu a milé slovo. Radost v očích rodičů dětí je nám všem však nejmilejší odměnou.
    Kolektiv MŠ KOMENSKÉHO.