ZÁPIS DĚTÍ Z UKRAJINY DO MŠ KOMENSKÉHO se uskuteční 7. 6 a 8. 6 2022 od 10,00 – 11,00h

Zápis bude probíhat těmito možnými variantami.

  • OSOBNÍM PODÁNÍM V MŠ
  • DATOVOU SCHRÁNKOU – Komenského 11: wexkpdi
  • EMAILEM S CERTIFIKOVANÝM ELEKTRONICKÝM PODPISEM ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE –  ms1brezova@c-box.cz
  • POŠTOU – MŠ Komenského 11, Březová, 357 61

Přihlášky si stáhněte Zadost_o_prijeti_ditete_do_MS_CZ+UK

nebo OSOBNĚ ve dnech zápisu.

Všechny náležitosti je nutno odevzdat či odeslat do 10. 6. 2022