O vzniku Země v MŠ Komenského.

Jedno pondělní dopoledne přijela do naší MŠ lektorka Katka Dvořáková z Ekocentra Tři Sekery a vyprávěla dětem, jak vznikla naše planeta, vesmír, jak žili dinosauři. Děti zažily pokus, jak sopka chrlí lávu, otiskovaly mořské ulity do hlíny. Postavily si domky a způsobily zemětřesení,(hýbáním stolu),které jim je zbořilo. Nesměla chybět ani pohybová hra Na dinosaury.
 Děti celé dopoledne hltaly každé slovo lektorky. Spolupracovaly a vyptávaly se na spoustu věcí.
 Během týdne se třída proměnila na prvohory, pravěk, prostě les, s obrovskými přesličkami, kapradinami, kde se to hemžilo různými druhy dinosaurů.
  Už se těšíme na jaře, kdy proběhne u nás ve školce i venku na zahradě pokračování na téma: „Vznik první kultury.“