Jedno listopadové dopoledne jsme vyjeli autobusem do Karlových Varů. Stoupali jsme krásnou čtvrtí až k Becherově vile, kde je Galerie výtvarného umění..
 Převlékli jsme se, nasvačili a p.lektorka dětem vysvětlila a předvedla, co budou dělat. Nejdříve si děti namalovaly obrázky dvěmi různými technikami.
 Zatímco se práce dětí sušily, vystoupali jsme po starodávných schodech do třetího patra, kde se schovávali v obrazech sněhuláci. Dalo práci je všechny objevit a spočítat.
  Po prohlídce jsme obrázky dokončili a vydali se směrem k autobusu.
 Cestou se rozložila scenérie nádherného pohledu na město a nad našimi hlavami hrály mraky všemi barvami. Jeden estetický zážitek za druhým.
Nyní jsou umělecká díla vystavena v šatně, kde si je děti s rodiči mohou prohlížet.
    Za třídu Motýlci zapsala Daniela Daňová.