Již třetím rokem se naše MŠ účastní komplexního programu pro rozvoj pohybu dětí od 3–6 let, Se sokolem do života“. Děti sportují, cvičí, hýbou se a vzdělávají během celého roku a těmito aktivitami je provází parta zvířátek. Vedoucím party je sokolík Pepík, kobylka Emička, opička Hanička, ježek Marek, veverka Věrka a beruška Danuška.

Hravou formou děti průběžně procvičují přirozené cvičení, obratnost, dovednosti s míčem, rozvíjení poznání a také různé netradiční činnosti. Ty jsou v závislosti na ročním období, místě – snažíme se co nejvíce situovat cvičení do venkovních prostor, na zdravý vzduch a využívat i přírodniny. Proto často využíváme školní zahradu s herními prvky na ní. Postupně děti vyplní i úkoly v sešitech, které jsou přizpůsobeny věku. Děti také rády využijí vhodné omalovánky k tématu, a říkadla ke každému zvířátku. Jsme rády, že děti cvičí s elánem a že je to baví. Jen tak dál!

 

Kolektiv učitelek ze třídy Rybiček