Seznam přijatých dětí na školní rok 2023

Rozhodnutí o přijetí na vyžádání.

Rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.