V mateřské škole Komenského se snažíme děti vzdělávat i v ekologii a upozorňujeme na člověka spjatého s přírodou. Rozšiřujeme dětem znalosti o přírodě, jakým způsobem ji můžeme chránit a udržet si jí v její kráse. Přemýšlíme o každé květině, keři, stromu či drobném živočichovi, který se objeví na naší školní zahradě. Zahrada se tak stává pozorovatelnou a místem přívětivým k přírodě. Je nám vždy smutno, když se musíme rozloučit se vzrostlým stromem a přemýšlíme o jeho dalším využití. A tak se stalo, že nás sama příroda předběhla, před plánovaným kácením letitých stříbrných smrků, a poslala jeden z nich k zemi. Naštěstí vše proběhlo bez následků.  Ze dřeva budou sedátka pro děti, překážky v naší zahradě, které se časem stanou domovem brouků a dalších drobných živočichů. Kácení vzrostlých stromů, vždy budí velké emoce. Na druhou stranu musíme myslet na bezpečnost dětí v mateřské škole i ostatních obyvatel. I z těchto důvodů, se po dohodě ze zřizovatelem budou kácet i tři vzrostlé letité jedle.  Svou výškou výrazně převyšují budovu mateřské školy a případě vyvrácení by mohlo dojít nejen k poškození majetku, ale i k úrazu dětí a zaměstnanců, kteří by byli v inkriminovanou dobu v budově. Postupně dojde k osazení školní zahrady novými vhodnějšími dřevinami.