Fotografování v MŠ proběhne 9. 5. v dopoledních hodinách. Kdo má zájem, nahlaste p.učitelkám na třídě. Co se týče sourozenců, budou se fotit jen sourozenci, kteří v této době navštěvují školku. Pokud budete mít zájem o další snímky, domluvíte se s p.fotografkou na tč: 603963488. Oblečení dle vás. Téma zahradnické, dle níže na fotografii.