heartAkce Září 2021

mail8. 9. 15.30 Třídní schůzky pro všechny rodiče

cool15. 9. v 8. 30 Výlet do Bečova pro děti starší, ze Třídy Motýlci, vybíráme 80Kč

enlightened16. 9. v 10. 15 DIGI BEZ DIGI – projekt pro starší děti ze Třídy Motýlci

devil20. 9. v 9. 00 „Princezna na hrášku“ divadelní představení pro všechny děti, vybíráme 50Kč, v mateřské škole

enlightened23. 9. v 10. 15 DIGI BEZ DIGI – projekt pro starší děti ze třídy Motýlci