Naše mateřská škola Komenského se zúčastnila výtvarné soutěže vyhlášené DDM Sokolov „ Východní putování“. Máme velikou radost z umístění našich dětí Kájíka a Štěpánky. Gratulujeme  😊

MŠ Komenského